Embertani Tanszék kutatási területei

Történeti embertani vizsgálatok témakörében

Paleoantropológiai labor

• történeti népek rekonstrukciója a Kárpát-medencében
régen élt népek összehasonlító elemzése oszteológiai
  jellegek alapján
paleopatológiai vizsgálatok (a patológiás elváltozások
  prevalenciájának különböző korban, ill. eltérő földrajzi
  régióban élt népességek összehasonlító elemzése a
  Kárpát-medencében)
populációtörténeti rekonstrukciók (paleoökológiai,
  paleopatológiai és molekuláris archeogenetikai
  módszerek segítségével)


Ma élő ember antropológiai vizsgálatai témakörében

Szomatometriás és ergonómiai labor

• testforma analízis (alkati tipizálás, testarányok elemzése, új
  módszer kidolgozása testforma leírására)
testösszetételi vizsgálatok (antropometriai és műszeres
  technikákkal, új testösszetétel becslésére alkalmas
  antropometriás módszer kidolgozása)

Auxológiai labor

• táplálkozási szokások, energia- és tápanyagbevitel és a   testi fejlettség közötti kapcsolat vizsgálata
környezeti tényezők és a testi fejlettség közötti kapcsolat
  vizsgálata (életmód: fizikai aktivitás, szabadidős   tevékenység és a testi fejlettség közötti kapcsolat)
• gyermekek és ifjak szomatikus érettségi állapotának   vizsgálata különböző biológiai életkor-becslő módszerek   segítségével (csontkor, fogkor, morfológiai életkor, fiziológiás   életkor)

Epidemiológiai labor

• obezitás és túlsúlyosság, ill. alultápláltság vizsgálatai
  (obezitás   és túlsúlyosság, ill. kóros alultápláltság
  prevalenciájának vizsgálata gyermekek, fiatal felnőttek és   idős emberek csoportjában)
oszteoporózis vizsgálatok fiatal felnőttek és idős
  emberek csoportjában (oszteoporózis prevalenciájának   felmérése fiatal felnőttek és idős emberek csoportjában;
  oszteoporózis kialakulásának kockázati tényezőinek
  felmérésére alkalmas technikák kidolgozása táplálkozás,
  életmód, életkor, csonttömeg és csontsűrűség jellemzőinek
  vizsgálata alapján)
• gyermekek és fiatal felnőttek élettani terhelhetősége (kardio-
  respiratorikus jellemzők és testösszetételük, habituális
  fizikai aktivitásuk jellemzői közötti kapcsolat elemzése)
• növekedési referencia értékek kidolgozása biológiai státusz
  szűrésére
• „epidemiológiai auxológia – növekedés mint a társadalom   szocio-ökonómiai helyzetének, fejlettségi szintjének egyik
  legpontosabb jellemzője” vizsgálatok: gyermekek testi
  fejlettsége regionális és szekuláris variabilitásának
  vizsgálata (1) 3-18 éves magyar gyermekek országos
  növekedésvizsgálatának keretében különböző szocio-
  ökonómiai hátterű csoportok összehasonlító elemzése
 
(2. Országos Növekedésvizsgálat honlapja); (2) nagyon
  hátrányos helyzetű kistérégekben élő gyermekek auxológiai
  vizsgálata (a vizsgálat honlapja)


Szakdolgozati lehetőségek után érdeklődni személyesen lehet a tanszéken az oktatók fogadóóráinak idejében.
                      
ELTE TTK Embertani Tanszék
Pázmány Péter sétány 1/c. (4. emelet), 1117 Budapest, Web: http://ludens.elte.hu/~anthrop
Tel.: (36-1) 381-2161, (36-1) 411-6500 (8061), Fax: (36-1) 381-2162