Hajdu Tamás
tanársegéd


Embertani Tanszék ELTE
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/c.
4-226. szoba

Tel.: (36-1) 411-6500/8061
Email: hajdut@elte.huFogadóórája: kedd 12°°-14°°Szakmai életrajz


Tanulmányok
1992-1996 Szerb Antal Gimnázium, Budapest
1996-1998 környezetvédelmi mérés technikus, Zsigmond téri Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző, Budapest
2000-2006 biológus, ELTE TTK, Budapest
2006-2009 PhD ösztöndíjas hallgató, ELTE TTK, Biológia Doktori Iskola, Idegtudományi és humánbiológia doktori program

Munkahely, beosztás
2009-től ELTE, TTK, Embertani Tanszék, egyetemi tanársegéd

Főbb kutatási területek
• A Kárpát-medence újkőkorától a késő középkoráig tartó régészeti korszakaiból származó csontvázas és hamvasztásos rítusú temetkezések embertani leletanyagának klasszikus antropológiai és részletes paleopatológiai vizsgálata hazai kutatókkal együttműködésben (MTM Embertani Tár; MTA Régészeti Intézet; Herman Ottó Múzeum, Régészeti Osztály; MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ).
• A történeti népességek körében előforduló fertőző megbetegedések paleoepidemiológiájának kutatása hazai és külföldi kutatókkal együttműködésben (MTM Embertani Tár; MTA Régészeti Intézet; Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztály; MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ; Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Biokémiai és Orvos-kémiai Intézet; Department of Infection, UCL, London).
• Gyermek vázcsontok metrikus jellegein alapuló új életkorbecslő módszer kidolgozása hazai kutatókkal együttműködésben (MTM Embertani Tár).

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység
2003-: a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának tagja

Elismerések, díjak
2005: A Biológus Tudományos Diákkör poszter konferenciáján az Antropológia szekcióban I. helyezés.
2006: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának elismerése kimagasló tudományos diákköri tevékenységért.

Konferencián való részvétel

2003 International Anthropological Congress, "Anthropology and Society" Memorial Congress to the 60th anniversary of death of Dr. Ales Hrdlicka, Prága, Cseh Köztársaság.
2004 European Anthropological Association - "Human Variability: a Bridge between Sciences and Humanities", Komotini, Görögország.
2005 IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Budapest
2007 Őskoros Kutatók V. Összejövetele. Debrecen.
2007 V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Budapest
2008 17th European Meeting of the Paleopathology Association, Copenhagen - "Diseases of the past". Koppenhága, Dánia.
2008 Nemzetközi régészeti konferencia, Tata, Kuny Domokos Megyei Múzeum - "Interkulturális kapcsolatok a Közép-Duna medencében a bronzkorban", Tata.
2009 Colloque international "Société d'Anthropologie de Paris, 150 ans en 2009: Des conceptions d'hier aux recherches de demain". - "Société d'Anthropologie de Paris, 150 year old in 2009: From past concerns to future research".Párizs, Franciaország.
2010 Környezet - Ember - Kultúra. Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde. Magyar Nemzeti Múzeum Örökségvédelmi Központ. 2010. október 6-8. Budapest, Magyarország.
2010 "Hadak útján" a Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája. Magyar Nemzeti Múzeum Örökségvédelmi Központ. 2010. október 28-30. Budapest, Szigethalom, Magyarország.

Nyelvtudás
angol (középfokú, C típusú nyelvvizsga, 2006)
német (alapfokú, C típusú nyelvvizsga, 2010)


Publikációk

Referált továbbá az ELTE Biológiai Doktori Iskola által elfogadott tudományos folyóiratban megjelent közlemények
 1. Bernert, Zs., Évinger, S., Hajdu, T., Pap, I., Varga, P. Zs., Fóthi, E. (2003): Two cases of arthritic disease from the Medieval age, Hungary. Anthropologie XLI(1-2), 71-78.
 2. Hajdu, T. (2006): A Füzesabony-pusztaszikszói középső bronzkori temető embertani vizsgálata. (Anthropological examination of the Middle Bronze Age cemetery from Füzesabony-Pusztaszikszó). Anthrop. Közl. 47, 17-30.
 3. Bernert, Zs., Évinger, S., Hajdu, T. (2007): New data on the biological age estimation of children using bone measurements based on historical populations from the Carpathian Basin. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 99, 199-206.
 4. Bernert, Zs., Évinger, S., Hajdu, T. (2008): Adatok a gyermekek életkorbecsléséhez a Kárpát-medencei történeti népességek gyermekhalottainak csontméretei alapján. (New data on the biological age estimation of children using bone measurements based on historical populations from the Carpathian Basin). Anthrop. Közl. 49, 43-50.
 5. Hajdu, T. (2008): A késő-bronzkori halomsíros kultúra Jánoshida-Berek lelőhelyen feltárt temetőjének embertani vizsgálata. (Anthropological examination of the Late Bronze Age cemetery of Tumulus culture from Jánoshida-Berek). Anthrop. Közl. 49, 65-82.
 6. Hajdu, T. (2009): The anthropological analysis of the Avar age people from the Jászberény-Disznózug cemetery (Hungary). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 101 elfogadva, megjelenés alatt.
 7. Hajdu, T., Fóthi, E., Bernert, Zs., Molnár, E., Lovász, G., Kővári, I., Köhler, K., Marcsik, A. (2009): Appearance of hyperostosis frontalis interna in some osteoarcheological series from Hungary. HOMO - Journal of Comparative Human Biology. 60(3), 185-205. doi:10.1016/j.jchb.2008.07.004.
 8. Köhler, K., Hajdu, T., Marcsik, A. (2009): Az Abony-Turjányos-dűlő lelőhelyen feltárt késő rézkori többes temetkezések embertani vizsgálatának eredményei. Anthropologiai Közlemények 50, 5-22.

Nem referált illetve az ELTE Biológiai Doktori Iskola által nem elfogadott tudományos folyóiratban és tanulmánykötetben megjelent közlemények
 1. Bernert, Zs., Évinger, S., Hajdu, T. (2006): További adatok Somogy megye embertanához. Folia Anthropologica 4, 53-68.
 2. Hajdu, T., Fóthi, E., Évinger, S. (2006): Ízületi elváltozások a Zsámbék-premontrei templom lelőhelyről. (Articular abnormalities of skeletal remains from the Zsámbék-Premontre archeological site). Osteol. Közl. 14(1), 19-24.
 3. Hajdu, T., Fóthi, E., Évinger, S. (2006): Response to the suggestions of prof. Rotschild and prof. Sebes. Osteol. Közl. 14(3), 145-146.
 4. Hajdu, T., Bernert, Zs. (2007): Embertani adatok a Tisza-vidék szarmata és gepida korához. (Anthropological Data to Sarmatian and Gepid Age of the Tisza region). Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok évkönyve 16, 327-344.
 5. Fóthi, E., Hajdu, T., Bernert, Zs. (2008): A rugonfalvi gót sírok embertani vizsgálata. Acta Siculica 2, megjelenés alatt
 6. Hajdu, T., Fóthi, E., Kővári, I. (2008): Őskori embertani leletek a Székely Nemzeti Múzeum Gyűjteményéből. (Prehistoric anthropological finds from the collection of the Székely National Museum). Folia Anthropologica 7, 31-40.
 7. Köhler, K., Hajdu, T. (2008): A Szurdokpüspöki-Hosszú dűlő lelőhelyen feltárt temetkezések vizsgálatának eredményei. (The results of the anthropological examination of the skeletal remains excavated at Szurdokpüspöki-Hosszú dűlő). Folia Anthropologica 7, 53-61.
 8. Köhler, K., Marcsik, A, Donoghue, H., Márk, L., Hajdu, T. (2009): Előzetes eredmények az Abony 36. lelőhely késő rézkori áldozati gödreiből feltárt embertani leletek vizsgálata alapján (Preliminary results based on the anthropological examination of the skeletons of the Late Copper Aged multiple burials from Abony, site Nr. 36.). Folia Anthropologica 8, megjelenés alatt.
 9. Hajdu, T. (2009): A Százhalombatta-Belső Újföldek bronzkori lelőhely birituális temetőjének embertani vizsgálata. (Anthropological examination of the biritual cemetery from the Bronze Age unearthed at Százhalombatta-Belső Újföldek). Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok évkönyve 19, 399-412.
 10. Hajdu, T., Guba, Zs., Pap, I. (2009): A Hajdúnánás-Fürj halom járás lelőhelyen feltárt avar kori temető embertani leleteinek vizsgálata. (Anthropological material from the avar period cemetery at Hajdúnánás). Communicationes Archaeologicae Hungariae. 339-358.
 11. Hajdu, T. (2010): A bronzkori Dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának bonyhádi temetője feltárása és az embertani leletek vizsgálata során alkalmazott módszerek tanulságai. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 32. Elfogadva, megjelenés alatt.
 12. Hajdu, T., Kővári, I.: A késő-bronzkori Urnamezős kultúra Maglódon feltárt hamvasztásos rítusú temetőjének embertani vizsgálata. (Anthropological examination of the cremated remains from the cemetery of Urnfield Culture (Late Bronze Age) excavated at Maglód. Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre. Elfogadva, megjelenés alatt.


Konferencia kiadványok, konferencia összefoglalások

 1. Bernert, Zs., Évinger, S., Hajdu, T., Pap, I., Varga, P. Zs., Fóthi, E. (2003): Two cases of arthritic disease from the Medieval Age, Hungary. Int. Anthropological Congress - "Anthropology and Society". May 22-24, 2003., Praha, Programme, Abstracts, p. 8.
 2. Hajdu, T., Évinger, S., Fóthi, E. (2004): Some cases of arthritic disease from a Medieval Age cemetery of Hungary. European Anthropological Association - "Human Variability: a Bridge between Sciences and Humanities". September 1-5, 2004., Komotini, Abstracts, p. 20.
 3. Hajdu, T., Évinger, S., Fóthi, E. (2005): Hip deformation cases from the cemetery of Zsámbék-premontre temple, Hungary. Gesellschaft für Anthropologie e. V., 6. Kongress "Facetten der modernen Anthropologie". September 13-16, 2005., München, Abstracts, p. 40.
 4. Hajdu, T., Évinger, S., Fóthi, E. (2005): Diffúz idiopáthiás Skeletális Hyperostosis (DISH) a zsámbéki középkori temetőben. IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Előadások összefoglalói. Budapest, 97-100.
 5. Hajdu, T., Kővári, I., Fóthi, E. (2007): Feltételezett halottcsonkítások embertani vizsgálata a bodrogkeresztúri kultúra Kunszentmárton-Pusztaistvánházán feltárt temetőjében. Őskoros Kutatók V. Összejövetele. 2007.03.12-14. Debrecen. Előadások összefoglalói.
 6. Köhler, K., Bernert, Zs., Hajdu, T., Kővári, I. (2007): Embertani adatok a Kárpát-medencei kelták történetéhez I. A vizsgált lelőhelyek embertani leleteinek főbb metrikus és morfológiai jellemzői. In: Korsós, Z., Gyenis, Gy, Penksza, K. (szerk.): V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadások összefoglalói, Budapest, 103-111.
 7. Köhler, K., Hajdu T. (2007): The results of the physical anthropological study of the skeletal remains from Copper Age pits at Abony (Hungary). European Archeological Association 13th Annual Meeting. 2007. September 18-23. Zadar, Horvátország. Előadások összefoglalói.
 8. Kővári, I., Hajdu, T. (2007): Egy kultikus gödör embertani leletei Hernádvécséről. Őskoros Kutatók V. Összejövetele. 2007.03.12-14. Debrecen. Előadások összefoglalói.
 9. Kővári, I., Bernert, Zs., Hajdu, T., Köhler, K. (2007): Embertani adatok a Kárpát-medencei kelták történetéhez II. A leletek patológiai és szájpatológiai vizsgálatának eredményei. In: Korsós, Z., Gyenis, Gy, Penksza, K. (szerk.): V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadások összefoglalói, Budapest, 113-116.
 10. Pálfi, Gy, Molnár, E., Wicker, E., Bende, L., Gyetvay, A., Bodon, G., Hajdu, T., Évinger, S., Fóthi, E., Bernert, Zs., Varga, P.Zs., Berato, J., Panuel, M., Dutour, O. (2007): Cinq observations paléopathologiques de spondylarthrite ankylosante (Hongrie, VIIIe - XVIIIe siecles ap. J.-C.). Groupe des paleopathologistes de langue Francaise Colloque 2007.03.02. Toulon, Franciaország. Előadások összefoglalói.
 11. Pálfi, Gy, Molnár, E., Marcsik, A., Zink, A., Nerlich, A., Donoghue, H., Kristóf, L.A., Bodon, G., Hajdu, T., Évinger, S., Pap I. (2007): Polyarthrite et d'autres affections articulaires provenant de séries ostéoarchéologiques hongroises. Groupe des paleopathologistes de langue Francaise Colloque 2007.03.03., Toulon, Franciaország. Előadások összefoglalói.
 12. Fóthi, E., Hajdu, T., Buczkó, K., Marcsik, A. (2008): A case of dental enamel defect in a Medieval Age cemetery from Hungary. 17th European Meeting of the Paleopathology Association - "Diseases of the Past". Copenhagen, August 25-27, 2008. Előadások összefoglalói. 39-40.
 13. Marcsik, A., Évinger, S., Bernert, Zs., Fóthi, E., Hajdu, T., Kővári, I., Wolff, K. (2008): Data on skeletal tuberculosis in the Carpathian Basin. 17th European Meeting of the Paleopathology Association - "Diseases of the Past". Copenhagen, August 25-27, 2008. Előadások összefoglalói. 61-62.
 14. Hajdu, T. (2008): Die anthropologische Untersuchung des bronzezeitlichen birituellen Gräberfeldes von Százhalombatta-Belső Újföldek. Nemzetközi régészeti konferencia, Tata, Kuny Domokos Megyei Múzeum - "Interkulturális kapcsolatok a Közép-Duna medencében a bronzkorban". 2008. október 27-29. Tata, Magyarország. Előadások összefoglalói.
 15. Kővári, I., Bodon, G., Évinger, S., Varga, P.Zs., Hajdu, T. (2009): Some cases of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis from Avar and Karoling Age from Hungary. Colloque international "Société d'Anthropologie de Paris, 150 ans en 2009: Des conceptions d'hier aux RECHERCHES de demain". - "Société d'Anthropologie de Paris, 150 year old in 2009: From past concerns to future research". 2009. január 26-30. Párizs, Franciaország. Előadások összefoglalói.
 16. Hajdu, T., Rácz. Zs., Szenthe G., Pap, I. (2009): Mort ou vivant - Blessures peri-mortem d'un homme de haut rang en Hongrie au VIIe Siecle de Notre Ere. (Dead or alive - Multiple perimortem injuries of a high-ranking man from the 7th century AD, Hungary). Colloque 2009 Hongrie, Groupe des Paleopathologistes de Langue Francaise, "Des Lesions du Passé aux Diagnostics Modernes". - Meeting 2009, Hungary - Association os the French-Speaking Paleopathologists, "From Past Lesions to Modern Diagnostics". 2009. április 30 - május 3. Budapest, Szeged, Magyarország. Előadások összefoglalói, pp. 128-129.
 17. Köhler, K., Marcsik, A., Hajdu, T. (2009): Alterations paleopathologiques des restes squelettiques provenant du site de l'Age de Cuivre Tardif de Abony-Turjányos-dűlő. (Paleopathological alterations in the skeletal remains of the Late Copper Age mass graves at the site of Abony-Turjányos-dűlő). Colloque 2009 Hongrie, Groupe des Paleopathologistes de Langue Francaise, "Des Lesions du Passé aux Diagnostics Modernes". - Meeting 2009, Hungary - Association os the French-Speaking Paleopathologists, "From Past Lesions to Modern Diagnostics". 2009. április 30 - május 3. Budapest, Szeged, Magyarország. Előadások összefoglalói, pp. 132-133.
 18. Kővári, I., Hajdu, T., Marcsik, A. (2009): Un cas de maladie hyperostosique (DISH) provenant de Rákóczifalva-Bivaly tó (Age Avar). (A case of Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis from Rákóczifalva-Bivaly tó (Avar Age)). Colloque 2009 Hongrie, Groupe des Paleopathologistes de Langue Francaise, "Des Lesions du Passé aux Diagnostics Modernes". - Meeting 2009, Hungary - Association os the French-Speaking Paleopathologists, "From Past Lesions to Modern Diagnostics". 2009. április 30 - május 3. Budapest, Szeged, Magyarország. Előadások összefoglalói, pp. 134-135.
 19. Hajdu, T., Marcsik, A., Kővári, I., László, O. (2009): A possible case of congenital anomaly. 11th Annual Conference of the British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology. The Biological Anthropology Research Centre, Archaeological Sciences, University of Bradford. 2009. szeptember 18-20. Bradford, Egyesült Királyság. Előadások összefoglalói.
 20. Kővári, I., Hajdu, T., Marcsik, A. (2009): An unusual paleopathological case: destruction of the nasal cavity caused by soft tissue lesions. 11th Annual Conference of the British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology. The Biological Anthropology Research Centre, Archaeological Sciences, University of Bradford. 2009. szeptember 18-20. Bradford, Egyesült Királyság.
 21. Kovács, I., Bernert, Zs., Hajdu, T., Kiss, K.K., Gyenis, Gy. (2009): DISH eset az Árpád-kori Főnyed-Gólyásfa temetőjéből. In: Kiss, I., Gyenis, Gy. Penksza, K. (szerk.): VI. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. 2009. november 12-13. Budapest, Magyarország. Előadáskötet, 81-88.
 22. Székely, E.Á., Bernert, Zs., Hajdu, T., Kiss, K.K., Gyenis, Gy. (2009): DISH eset az Árpád-kori Főnyed-Gólyásfa temetőjéből. In: Kiss, I., Gyenis, Gy. Penksza, K. (szerk.): VI. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. 2009. november 12-13. Budapest, Magyarország. Előadáskötet, 75-80.
 23. Hajdu, T., Szabó, G. (2010): A mészbetétes edények népe bonyhádi temetőjéből feltárt csontvázas és hamvasztásos rítusú sírok embertani feldolgozása. Környezet-Ember-Kultúra. Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde. Magyar Nemzeti Múzeum Örökségvédelmi Központ. 2010. október 6-8. Budapest, Magyarország. Absztrakt kötet, p. 34.
 24. Hajdu, T., Marcsik, A. (2010): A Tiszabura-Pusztataskony I. 3. lelőhelyen feltárt késő szarmata / hunkori gödör embertani leleteinek vizsgálata. "Hadak útján" a Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája. Magyar Nemzeti Múzeum Örökségvédelmi Központ. 2010. október 28-30. Budapest, Szigethalom, Magyarország. Absztrakt kötet, pp. 6-7.


Kutatási tevékenység

 

• A Kárpát-medence újkőkorától a késő középkoráig tartó régészeti korszakaiból származó csontvázas és hamvasztásos rítusú temetkezések embertani leletanyagának klasszikus antropológiai és részletes paleopatológiai vizsgálata hazai kutatókkal együttműködésben (MTM Embertani Tár; MTA Régészeti Intézet; Herman Ottó Múzeum, Régészeti Osztály; MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ).
• A történeti népességek körében előforduló fertőző megbetegedések paleoepidemiológiájának kutatása hazai és külföldi kutatókkal együttműködésben (MTM Embertani Tár; MTA Régészeti Intézet; Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztály; MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ; Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Biokémiai és Orvos-kémiai Intézet; Department of Infection, UCL, London).
• Gyermek vázcsontok metrikus jellegein alapuló új életkorbecslő módszer kidolgozása hazai kutatókkal együttműködésben (MTM Embertani Tár).


Oktatási tevékenység

Kurzus címe (óraszám, kredit)
Kurzuskód
Segédanyag
Alapképzés
 
• Alkalmazott humánbiológiai gyakorlat (0+1, 2 kr)
bb1n4ab2
• Humánbiológia II GY (0+2, 2 kr)
bbtn4706
• Alkalmazott humánbiológia I (0+4, 4 kr)
bbbn1h01
 
• Alkalmazott humánbiológia II (0+2, 2 kr)
bbbn1h02
 
• Antropometriai gyakorlatok
bbbn9019
 
Osteologia és osteometria (0+2, 2 kr)
bbbn9012
 
   
 
 

 

                      

ELTE TTK Embertani Tanszék
Pázmány Péter sétány 1/c. (4. emelet), 1117 Budapest, Web: http://eaa2006.elte.hu
Tel.: (36-1) 381-2161, (36-1) 411 6500 (8061), Fax: (36-1) 381-2162