Az 1997/98-as Fizikus TDK Konferencia eredményei

1997. november 27.

Név Szak Témavezető Cím Eredmény
Csikor Ferenc IV. fizikus Nguyen Quang Chinh
ELTE Általános Fizika Tanszék
Plasztikus instabilitások Al-Cu, Al-Mg, Al-Si ötvözetekben dinamikus mikrokeménység mérések során I. díj
Farkas Illés III. fizikus Vincze Imre
KFKI SZFKI
Mágneses telítéshez tartás lágymágneses rendszerekben I. díj
Gálfi Gergely IV. fizikus Palla László
ELTE Elméleti Fizika Tanszék
Gömbszimmetrikus téridők Born-Infeld-mezők jelenlétében I. díj
Veres Gábor V. fizikus Vesztergombi György
KFKI RMKI
A részecskeazonosítás és a Bethe-Bloch-formula kapcsolatáról II. díj
Farkas Szilárd
Simon Kornél
II. fizikusok Ungár Tamás
ELTE Általános Fizika Tanszék
Diszlokációk okozta vonalprofil-szélesedés vizsgálata számítógéppel modellezett kristályrács esetében II. díj, Junior-különdíj
Nógrádi Dániel
Varga Dezső
Wágner Ferenc
III. fizikus Bajnok Zoltán
ELTE Elméleti Fizika Tanszék
Globális Liouville-kvantummechanika a geometriai kvantálás keretében II. díj
Mizera Ferenc IV. biofizikus Horváth Gábor
ELTE Atomfizikai Tanszék
Sztereo-videopolarimetria. Térhatású polarizációs mintázatok mérése és számítógépes megjelenítése III. díj
Kenesei Péter IV. fizikus Rajkovics Zsuzsa
ELTE Általános Fizika Tanszék
Fémhabok III. díj
Mészáros Attila V. fizikus Ungár Tamás
ELTE Általános Fizika Tanszék
Diszlokációk és szemcseméret deformált nanokristályos Cu-ben III. díj
Fekete Attila
Németh Gábor
IV. fizikusok Nguyen Quang Chinh
ELTE Általános Fizika Tanszék
GP-zónák tulajdonságai Al-Zn-Mg-(Cu,Zr) ötvözetekben dícséret
Barnaföldy Gergely
Hernáth Szabolcs
IV. fizikusok Lévai Péter
KFKI RMKI
A tetrakvark dícséret
Jurányi Fanni V. fizikus Keresztury Gábor
MTA KKKI
Uniaxiálisan orientált minták vizsgálata polarizált infravörös spektroszkópiával dícséret
Bíró Tamás V. fizikus Vicsek Tamás
ELTE Atomfizikai Tanszék
Jelsorozatok vizsgálata statisztikus fizikai módszerekkel dícséret


Zsűri:Horváth Zalán, egyetemi tanár, ELTE Elméleti Fizika Tanszék
Kiss Ádám, egyetemi tanár, ELTE Atomfizikai Tanszék
Lendvai János, egyetemi tanár, ELTE Általános Fizika Tanszék

Vissza