Forrás: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

         Weöres Sándor
 
        Az éjszaka csodái
 
 
     A városvég itt csupa szürke ház,
     a részegekre angyalka vigyáz,
     s a villanyfényben, mint aranykehelyben
     alusznak a tűzfalak, háztetők,
     s a sorompón túl ében-szín lepelben
     zizegnek a láthatatlan mezők --
     a messzeség öblén pár pisla fény ég,
     mögöttük nyugodt mélység a sötétség --
 
     Ha becézésem és csókom se kell,
     kicsi lány, mivel ringassalak el?
     Ha elzár tőlem a buta lakat,
     lesajnál minket majd a virradat.
     Bámuljuk egymást búslakodva és
     szánk sarkát bontja már a nevetés.
 
     Te! ha hiszed, ha nem hiszed,
     úgy szeretem nevetésedet,
     mint kinn ezt az éjszakát,
     lámpavilágos éjszakát --
     aranypor mállik az éj válláról,
     s szemközt a sarkon a cégtábláról
     furcsán szökken a pentameter-sor elő:
     "Tóth Gyula bádogos és vízvezeték-szerelő"
     -- a nevetésed is ílyen bolond:
     mindenre illik és semmit se mond.
 
     Üldögélünk csendesen,
     két jó-gyerek, rendesen,
     messzi kocsma-zene hallszik,
     a környéken minden alszik,
     az alkóvban odaát
     mélyen alszik anyukád
     s szomszédban a Vakos néni,
     ferdeszájú Vigláb néni,
     Baloh úr, a vasutas,
     imádód, a kis-inas --
 
     Itt is, ott is, emitt is, amott is
     bajszos rendőr őrzi az álmot,
     nagyfülü bagoly őrzi az álmot,
     mint kinn ezt az éjszakát,
     lámpavilágos éjszakát --
     itt is, ott is, emitt is, amott is
     dongnak az öreg faliórák,
     bánatos hangú ingaórák,
     fodrozzák az éjszakát --
 
     Alvó lélek, kússz a tájon,
     álmodon mint pókfonálon,
     huss! huss!
     Föl a légbe visz az út,
     tág a lég,
     tág az út,
     tág a lég,
     tág az út,
     hozd az örömöt, hozd a bút,
     hozd az örömöt, hozd a bút,
     huss! huss!
 
     Nézd! a ház,
     mint a felhő, fényt cikáz,
     mozdul, mint a barna-béka,
     vele mozdul az árnyéka,
     és belőle alvó lelkek
     párolognak, légbe kelnek
     a kéményből, mint a füst,
     az ereszről, mint ezüst --
     száll a kövér Vakos néni,
     deszka-vékony Vigláb néni,
     és köröttük nagy sereg
     libben, szökken, hempereg --
 
     Ni, a Gős pék ketté-bomlott
     és kergeti önmagát.
     Balogh úr a templomtornyot
     fújja, mint a furulyát,
     azt fújja, hogy "Ne sirasson",
     mégis könnyezik belé --
     Ott meg a cukrász-kisasszony
     tipeg fejjel lefelé --
 
     Vigláb néni peckes-módon
     sétálgat a sürgönydróton,
     krinolinja lyukas-hordó,
     kezében egy napraforgó,
     vékony nyakán férfi-gallér,
     oldalán egy szép gavallér.
     Vigláb bácsi nagy-kesergőn
     kuporog egy lámpaernyőn,
     nézi párját: "Lássa, kérem,
     parádéra megy a pénzem.
     Nekem pohár sörre sincsen,
     neki fodrász, ruha, minden.
     Én megmondtam már ezerszer,
     hogy hibás a mai rendszer,
     államreform kéne régen,
     persze nem hitték. Na tessék!
     Adó, lakbér... nem csekélység!
     Öt gyermekem van, kérem!"
 
     Oda nézz, szösz-bogár:
     ott a boltos lánya áll,
     boltnak hisz egy fecskefészket,
     benne várja a vevőket;
     ez már mégis hajmeresztő,
     hogy ma senki be se néz!
     Majd belép a szívdöglesztő
     hollywoodi filmszinész:
     "Kérek kilenc fogkefét,
     ráadásul a kezét."
     Röptük össze-vissza húz...
     rá ne nézz, mert megvakulsz.
 
     Mogyoró Pál ezalatt
     megfogott egy sülthalat.
     "Tanár úr tudná talán,
     milyen hal ez? macskacápa?"
     "Rá van írva uszonyára,
     de nincs itt az ókulám."
     Pál örült, hogy futhatott
     és szekundát nem kapott.
     És a ritka állatot
     vezeti egy hosszu hídon:
     "Majd vadászni megtanítom."
 
     Tejes-ember a kéményen
     üldögél, mint nyári réten,
     kisgyermek lett újra szépen,
     mézes-kenyér a kezében.
     Távol, öreg bükkfa alatt
     labdázik egy fiú-csapat,
     ő a szemét rajta-felejti,
     mézes-kenyerét halkan leejti,
     kicsúszik alóla a rét, meg a kémény,
     s eltűnik az éj csipkéi mélyén.
 
     És erre-arra az alvó-csapat
     potyog a falról, mint a vakolat.
     A villanyfényen átdereng az ég,
     s a városon túl látszik a vidék,
     a dombok gyengéd-rajzu háta
     -- és elcsitul az alvók karneválja.
     Jön a söprőgép tompa morajjal,
     mögötte a hajnal
     fut lobogó szőke hajjal,
     csörömpöl a reggel, száll a fény...
     és az éji tág csodát,
     ezt a fura micsodát
     ketten láttuk: te meg én.

 
-_*_- 

Vissza