PÁLYÁZAT

Tudományos Diákköri Kutatómunka alapján készült

népszerűsítő cikkek elkészítésére.

Pályázat az ELTE TTK hallgatói számára.

Az ELTE TTK kari Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet a kar diákkörös hallgatói számára. Pályázni korábban elkészített diákköri dolgozatok népszerűsítő, közérthető formában megírt maximum 4 oldalas összefoglalóival lehet, melyek teljesítik a pályázati kiírásokat. A pályamű törekedjen a kutatási terület bemutatására, a tudományos kérdésfeltevés kidomborítására, a szerző saját eredményeinek kiemelésére. Az írás stílusa szabatos, közérthető legyen.

Feltételek:

-         A pályamű szerzője a pályamű témájában TDK-dolgozatot mutatott be a 2005-évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia valamelyik szekciójában.

-         A szerző az ELTE nappali tagozatos hallgatója, és alapképzésben vesz részt.

-         A pályamű terjedelme nem haladhatja meg a 4 oldalt.

-         Maximum négy ábrát vagy képet tartalmazhat az írásmű. Ezt jó minőségű elektronikus fileban is csatolni kell, melyek mérete összesen nem haladhatja meg az 1 Mbyte-ot.

-         A pályaművet elektronikusan is el kell készíteni. Elfogadott formátumok: MS-Word vagy LaTeX.

Beadási határidő: 2005. október 29. péntek 12 óra.

A kinyomtatott pályaművet az Északi Tömb 4. emeleten a 123-as szobában (Szerves Kémiai Tanszék Titkársága) kell leadni a határidőig. Az elektronikus változatot ugyanazon határidőig a tdkinfo@ludens.elte.hu email-címre kell elküldeni, tárgyként „CikkPalyazat” szót kell megjelölni.

Díjazás: 1. díj 20000 Ft, 2. díj 10000 Ft, 3. díj 5000 Ft. A zsűri az első, második és harmadik díjból többet is kiadhat a különböző szakterületekről beérkező dolgozatok száma alapján.

            Értékelési szempontok:

1.      Az írásmű közérthetősége, szabatossága és érdekessége.

2.      A szerző mennyire érthetően tudta a kutatási területét és annak fontosságát bemutatni, és ezen belül mennyire logikusan mutatott rá saját kutatási eredményeire.

A pályázathoz csatolni kell a szerző adatait: jelenlegi évfolyam, szak, EHA-kód, melyik OTDK melyik tagozatában indult 2005 tavaszán, értesítési email-cím.

A kari TDT honlapjának címe: http://ludens.elte.hu/~tdkinfo/tdt/welcome.html, minden aktuális információ megtalálható ezen a honlapon.