A Lónyay család kriptája és a nagylónyai temetőkertA Lónyay család több, mint hétszáz évig birtokolták Kis- és Nagylónyát, és a környező falvakat. Természetes, hogy temetkezési helyül is a Bereg megyei birtokukat választották.
A család részére családi sírbolt gyanánt a templom apszisának (az egykori szentély helye) mesterségesen kialakított pincéje szolgált (a sírboltot a helyiek csak "kősír"-nak nevezték). 2000. környékén a felújítások miatt a boltíves kriptahelyiséget elbontották, mert az a freskók feltárását akadályozta. A régészeti feltárások során a sírboltban csak egy nagyobb és egy kisebb (valószínüleg gyermek) korporsót találtak. A régészek szerint a koporsó nem a Lónyay-család tagjáé volt, hanem egy uradalmi intéző, vagy egy lelkész koporsója lehetett.


A Lónyay család kriptája a temlom alatt

A XX. század eleján épült meg a mai temetőkertben a neo-gótikus Lónyay kripta. A kripta az újabb kastélyban lakó Lónyayak temetkezési helyéül szolgált. A család másik ága - a déli uradalom és Pogány Klára egykori kastélyának tulajdonosa - Deregnyőn temetkezik.


A kripta a déli oldalról


A kripta északi homlokzata


A kriptában nyugvó személyek neve
(Babus Jolán nyomán)Gróf Lónyay Béla országgyűlési képviselő. sz: 1846. szept. 15. V1890. febr. 8.

Lónyay István sz: 1848. márc 1. V1852. ápr.12.

Gróf Lónyay Menyhért sz: 1949. jul. 20. V1887. márc. 3.

Gróf Lónyay István Kálmán sz. 1874. ápr. 16 V1874. nov. 4.

Gróf Lónyay Anna Emília sz. 1875. jul. 26. V 1879. szept. 29.

Gróf Lónyay Márta Erzsébet sz. 1877. márc. 24. V 1880. máj. 13.

Lónyay Tivadar szül. 1918. árp. 5 megh. 1918 okt. 30.


Belülről, a déli fal felől


Lónyay FlorentinaNagylónyay és vásárosnaményi Lónyay Sándorné szül. Tasnádszántói és komlódtótfalusi Bocskay Ida 1869-1942.

Lónyay István volt országgyűlési képviselő szül. 1887. szept. 6. megh. 1938. aug. 5.

Nagylónyay és vásárosnaményi Lónyay Jánosné szül Kowcka Constance 1836-1920

Lónyay Sándor cs. és k. kamarás; főrendházi tag, Bereg és Ugocsa megyék volt főispánja, volt o. gy. képviselő, szül 1857. szept. 12. megh.1911. aug.18.

Lónyay János huszárkapitány, orsz. képviselő Bereg és Máramaros megyékben főispán, örökös főrendikázi tag, Sz. István rend keresztese. S.A.T. sz 1829. jun. 29. V1907. ápr. 22.

Lónyay Géza cs. és kir. kamarás, orsz. képviselő. Szül 1857. márc. 29 megh.1917. nov 17.

Gróf Lónyay Béláné szül Lónyay Marian szül. 1849. szept. 20. V1893. jun. 11.

Lónyay Gézáné sz. Böltei Buday Anna született 1855. márc. 20. V1909. ápr. 9.

Lónyay Albertné sz. felső kubinyi és n. olaszi Kubinyi Rózsa sz. 1929. febr. 11. V1863. ápr. 17.


Belülről, a bejárat felől


A bejárati kapuNagylónyay és vásárosnaméyni Gr. Lónyay Albert cs. és kir. kamarás V.B.T.T. Ő felsége főpálcásmestere, lovassági tábornok, a magyar testőrség utolsó kapitánya, zászlós úr, alipótrend nagy keresztese, stb Sz. 1850. dec. 20. megh. 1893. márc. 28.

N.lónyai és vásárosnaményi Lónyay Flóra szül. 1854. ápril. 12. megh. 1929. nov. 13. Sokat szenvedett, sok jót tett.

Szirma-bessenyői Szirmay Ödönné Lónyay Etelka, szül. 1823. márc.3V1896.

Reyentlowi báró Kaas Ivorné v.naményi és n.lónyai Lónyay Ilona szül. 1848. aug. 20. V1934 május 2.

Lónyay József cs és kir. Kamarás, orsz. képviselő sz: 1836. aug. 26. V1880.aug. 11.

Gróf Lónyay Gábor szül. 1851. okt. 8. megh. 1927. nov. 23.

Gróf Lónyay Menyhértné sz. Kappel Emília szül. 1824. január 11. megh. 1888. október 20.

Gróf Lónyay János ny. követségi titkár, szül. 1860. november 9. megh. 1937. május 12.

Lónyay János
Bereg vármegye alispánja - Országgyűlési követ.
Helyhatósági és Udvari Cancelláriai előadó. Valóságos Belső Titkos Tanácsos
Bihar és Bereg megyéknek főispáni helyettese, 1838 évi pesti árvíz alatt és annak íjból építésénél Királyi Biztos
Pest Város Díszpolgára, S. A. T.
Szül. 1796 december 15. megh. 1853. december 19.


Lónyay JánosGróf Lónyay Menyhért:
Orsz. gy. képviselő, nagykövet, valóságos belő titkos tanácsos. Pénzügyi Honvédelmi Minister és Ministerelnök, Közös Pénzügyminister.
Több nagykeresztnek tulajdonosa, a Főrendi ház tagja.
Tud. Académia Orsz: Magy: Gazd: Egy: Földhitelintézet, Biztosító, Tiszaszab S. A. T. társulatoknak elnöke. Egyházi Főgondnok s.a.t.
Sz: 1822 január 6. V: 1884 november 3.
Készíttette: A Vám és Pénzügyőrség 2000-ben

Lónyay Jánosné szül. Lónyay Florentina sz. 1802. márc. 24. - 1885. okt. 25.

***


A felújítás előtt (1997)


Az első felújítás után (1999)