Koboz

Ismeretlen szerző
1630 k.

Pöngését koboznak gyakran ha te hallod,
Minden vígságodat elmúlatni látod,
Gyönyörűségedet bánatra fordítod,
Száraz szemedet könyvezésre hozod.

Nem korcsmához való koboznak pöngése,
Sem tánchoz nem való gyönyörű zengése,
Mert hozatik tőle elme gyötrődése,
Bujdosó elmének gondban törődése.

Hárfa, lant zengése gyönyörűséget hoz,
Hegedűnek hangja lakodalom házhoz,
Sípszónak az szava jó az serkocsmához;
De koboz pengése elmetörődést hoz.

Regal és orgona, díszes templomokban
Mikoron dícsérik Istent énekszókban,
Puzan és stortista az éneklő karban;
Koboz igen illik katonák karjában.

 

koboz = Régi magyar neve a lirának v. lantnak, mellyel a hegedősök énekeiket, énekmondásaikat kisérték; az ily énekmondókat kobozosoknak is nevezték. A K. közép hangtestének 10-15 cm. vastagságu tojásdad alakja volt, a felső részből kinyuló vékonyabb nyaka különféle hosszuságu s négy-öt vagy még több bél- v. sodrott húrral volt ellátva. A játszó a hangszert jobb kezében s félig ölben tartva, a húrokat balkeze ujjaival pengette. Több mint valószinü, hogy a XVI. században a K.-hangszerből - mely minden országban nagyon el volt terjedve - keletkeztek a vonós hangszerek mindennemü fajai, valamint a gitár is. Eredeti alakját manapság leginkább megközelítik a dunai tartományokban divatos s minden nagyságban található tamburák. (Pallas) Ezzel a meghatározásal ellentétben a vers világosan megkülönbözteti a kobozt a lanttól. Lásd a népi hangszerekről. és a régi magyar hangszerekről.

elmúlatni = A múlik ige származéka. Vö. múlatja az időt.

elme = A Balassi-szótár szerint a következő jelentései lehetnek a szónak: 1. A gondolkodást lehetővé tevő értelmi képesség; ész. "Erkölcsét Diana, elméjét Minerva, Mercurios beszédét Őneki adta, mert kedves barátja mindenik" 2. Vkinek nagy tudós elméje: bölcsessége. "Salamonnak hol volt nagy tudós elméje, Mikor szeretője pogánságra hitette?" 3. "Gondolkodásmód, észjárás. "Bizony megcsalná, akárki volna, aki nem tudná ravasz elméjét." 4. Gondolkodás menete, működése. "Hogy hadnálak téged, Ha elmémben forog szüntelen szerelmed?" 5. Lélek. "Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr! Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr!" — "Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elme, Forgandó szerelem, változó szerencse, Mire most szívembe Új gyötrelmet hozál eszem vesztésére?" 6. Lelkiállapot. "Vagyok békességes, én elmém már csendes, nincs gyötrelme lelkemnek ".

sípszó = A töröksíp hangja.

regal = Kisméretű, egyszerű orgona. Részletes angol ismertető.

puzan = Pozan, harsona; a 16. században valamilyen trombita-szerű fúvóshangszer.

stortista = Valószínűleg a német földön használatos storto 'görbekürt' elnevezésből. Az elnevezés az olasz cornamuto torto-ból származik. Nem sikerült kiderítenem, hogy ez a hangszer azonos-e a crumhorn, krumbhorn nevű fafúvóssal? (hangminta) Lásd még: reneszánsz hangszerek.