MOLEKULA

Összegképlet : C2H2
Molekulatömeg (g): 26.04
Kötéstávolságok (pm)
C-H : 106
C-C : 120
Kötésszög
H-C-C : 180.0