A kollokviumjegy megajánlásának követelménye a választott téma anyagának feldolgozása és szemináriumi bemutatása.

Minden témát ketten kell elvállalni: a csoport egyik tagja előadja a cikket, a másik pedig egy 3-5 oldalas, magyar nyelvű összefoglalót készít róla, a TeX forrást és a postscript anyagot az interneten publikálja. (Ha nincs elegendő számú jelentkező, csak a szóbeli előadást kérjük.)

Mind az előadás, mind az írásos összefoglalás akkor jó, ha segítségével a diáktársak megértik a felvázolt problémákat és megoldásokat, el tudják azt helyezni a tudományterületen belül. A jó előadás rávilágít a kapcsolódó problémákra és a még megoldásra váró feladatokra is. Nem lehet sikeres egy előadás, ha az anyagot maga az előadó sem érti tökéletesen.

A cikkek másolatait a tárgy felvételekor kiosztjuk, de azt legkésőbb az előadás napján vissza kell adni.

Igyekeztünk olyan cikkeket választani, amelyek (a korábban tanultakon felül) nem igényelnek további ismereteket. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a cikk végén megadott irodalomjegyzék néhány elemének kikeresése és feldolgozása szükséges a teljes megértéshez.


BACK Vissza a Formális nyelvek és automaták szeminárium lapjára.

Utolsó módosítás: 2002.02.18 11:47
A megjegyzéseket, hibajelentéseket, jobbítási javaslatokat szívesen várja kacsa, az oldal szerzője.