A béke napja közel. Nézd, már fénylik a jel.
Jézus szíve a földön, az égen mindent egybe ölel.
 
s, m m r m r d m m f s l s
s s si m r d d r m r m m r m r d

Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak Alleluját!
Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak Alleluját!
Alleluja! 8x
Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát.
Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak Alleluját.
Alleluja! 8x
 
|: d d r m d f m r m r d f m r m r d (d) t, t, d r
d d r m d f m r m r d f m r m r d r d t, d
f f f m r f m m m r d m r r r d t, r d d r m
f f f m r f m m m r d m r r r d t, r d d t, d :|

A Föld és az Ég asztalunknál összeér.
Értünk lett Élet ez a bor és a kenyér.
Őáltala, Ővele, Őbenne Tied vagyunk, Tied vagyunk,
Tied vagyunk, Tied vagyunk.
Ments meg minket! Táplálj minket! 3x
Ments meg minket!
 
(s,) l, t, d l, t, d r t, d r m
f f m m r s r m m r r d
f f m r s r m m r d d r m r r d t, l,
d r m r r d t, l,
m m m m m m m m m m m r m m m m
m m m m f f f m r r r d

Áldalak jó Uram, teljes szívemből.
Hirdetem majd csodás tetteid, és énekelek Rólad.
Áldalak jó Uram, teljes szívemből.
Boldoggá tesz, hogy hozzád tartozom, alleluja!
 
m r m f s d l l s f m l l l s m f m r d d f m r d m r
m r m f s d l l s f m l l l s f m f m r d f m r d r

Áldásoddal megyünk, megyünk innen el,
néked énekelünk boldog éneket,
Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk
őrizd életünk minden nap.
 
Minden nap dicsérünk téged, jó Uram,
néked énekelünk, vígan boldogan,
maradj mindig velünk, ha útra kelünk
őrizd életünk minden nap.
 
|: m m r m r d r r m f r :|
m m s m r d m s m r d m s m r d f m r (m r d)

Áldjátok az Urat! Áldjátok szent nevét!
Kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelen Őt!
Áldjátok az Urat! Áldjátok szent nevét!
Kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelen Őt!
Tárjátok kezeitek az élő Isten felé! Áldjon meg téged Sionból az Úr, ragyogtassa arcát reád!
Tárjátok kezeitek az élő Isten felé! Áldjon meg téged Sionból az Úr, ragyogtassa arcát reád!
 
|: l, l, s, l, t, d r r d r m d
t, d d t, d r t, d t, l, s, t, t, t, l, s, s, t, l, :|
|: m m r m m s f m f f m f f s m r r di r m d r d t, l, t, t, t, l, s, s, t, l, :|

Áldjon meg téged az Úr!
Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg tégedet!
 
Világosítsa meg az Úr,
az Ő orcáját terajtad,
és könyörüljön terajtad!
 
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,
és adjon békét tenéked!
 
s s m f s s m f s
s s m f s s m f s
m s s m r d r d
f f f m m m m s m m f f m m m s m m f f f f m f s
s s m f s s m f m f s s s m f s s m f m f s m s s m r d r d

Áldjuk a földön Isten szegénykéjét
Kései társak saruszíjat oldva,
Ő már a mennyben követi a Bárányt
Akármerre jár, akármerre jár
 
Nyíltszívű gyermek nem italtól részeg
Társai nézik Isten bolondjának
Egykori rongyos koldustarisznyája
Színig tele már színig tele már
 
Áldott az Isten igazán ítélő,
Karja a gőgöst méltán megalázza,
Ám a szelídre, az alázatosra
Kitárt karja vár, kitárt karja vár
 
s, d r m m m r m f m r
s, d r m m m r m f m r
s s s l l l s f f m s
m m m m f r r r r d

A mélyből kiáltok Uram hozzád, ne hagyj el szabadíts meg!
Mutasd meg magad Végtelen Isten, ne hagyj elveszni bűneimben!
Uram irgalmazz! 4x
 
Te elküldted hozzánk fiadat Jézust, ki kereszten szenvedett értünk.
De közénk jön most a kenyérben, borban, a búcsúvacsorán ígérte nékünk!
Krisztus kegyelmezz! 4x
 
A mélyből kiálltok Uram hozzád, hol zarándokútját járja néped!
A kereszt jelével homlokunkon fiad nevében kérünk Téged!
Uram irgalmazz! 4x
 
s, m m m m m m r r r (r) (s,) r r r r (r r) m r d
(s,) m m m m m m r r r (r) (s,) r r r r r r (r) m r d
l, l, d d r t, t, d t, l,
l, l, d d r t, t, d t, l,

A Nap bíborban áll, az éj messze száll.
Ne félj, te kicsi nyáj! A pásztor a király.
A jó pásztor vigyáz ránk, az elveszett megkerül.
A jó pásztor vigyáz ránk, a gonosz elkerül.
Az Atya ül a trónusán. Az ország készen áll.
Angyalok dalolják a szeretet himnuszát.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Szent, szent az Úr, a dicső.
Aki volt, aki van, s eljövendő.
Méltó az Úr minden dícséretre,
|: Szent, szent az Úr, a dicső! :|
 
l, m s s l r l, r f m d
m m m s l r l, r r r d l,
l, r f f m r d l, r r r f f m
l, r f f m r d l, t, t, d t, l,
l, m m s l r r r l, r r f m d
m m m s l r l, r r r r d l,
t, l, s, l, t, l, s, l, t l s l
d' r' d' t d' t t l
m m d' r' d' t d' t t l
m m m f s s s si l t
|: d' r' d' t d' t t l :|

Atyám, tied vagyok és szüntelen imádlak! Dicsőség szent nevednek!
 
R. |: Dicsőség nevednek, dicsőség nevednek, dicsőség szent nevednek! :|
 
Jézus, tied vagyok és szüntelen imádlak! Dicsőség szent nevednek!
 
R.
 
Lélek, tied vagyok és szüntelen imádlak! Dicsőség szent nevednek!
 
R.
 
|: |: t, t, t, r d d t, l, l, s, l, t, t, r r r m r d r
|: r r r r m m fi fi m fi s s s s fi s l s fi s :| :| :|

Az Úr az én pásztorom. Nem szomorkodom.
Füves legelőn nyugtat engemet, s lelkével vigasztal.
A halál árnyékának völgyében járok, s téged dicsérlek én,
s mert velem vagy mindig, nem félek a bajtól,
erősségem pásztorbotod.
 
s, d m f s l s l l s l s
s, s, d d d m f s l s m r d l, d d
s l l l s f f s s s f m f f m r f s
s l l l s f f s s s f m
m f f f r d r d

Az Úr jósága, hogy még élünk a Földön.
Mert az Ő irgalma soha véget nem ér.
Újjá éled reggelre. Minden reggelre.
Nagy a Te hűséged, Ó, Uram. Nagy a Te hűséged.
 
s, d r r m r m f m r d s,
s, s, d r r m r m f m f s
s s l s f m r s f m r d
f f m r d t, d r m m f f m r d t, d

Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet.
Bizakodjatok, jó az Úr, alleluja.
 
m m m m m m d d m f f m m s r r
f f f f f f r r f l s f m r m

Bűneinket, égi Bárány, szent Vérednek drága árán mind elveszed. Irgalmazz nekem!
Bűneinket, égi Bárány, szent Vérednek drága árán mind elveszed. Irgalmazz nekem!
Bűneinket, égi Bárány, szent Vérednek drága árán mind elveszed. Adj békét nekem!
 
|: d t, l, l, l, t, d l, r d t, l, s, t, r f m m r d r r d t, l, :|
d t, l, l, l, t, d l, r d t, l, s, t, r f m m r d r r d t, l,

Csak Isten békessége oltja szomjamat. Üdvöm én tőle várom.
Csak Isten békessége oltja szomjamat. Isten segítségül jön.
 
s, f f f s f m r r r m di m f l s f f m f
s, f f f s f m r r r m di f f m r r di r

Csillag gyúlt a sötét égen, megszülettél szép reményem.
Csendben pihensz anyád karján, reménységünk éjszakáján.
Csillag gyúlt a sötét égen, aludj csendben szép reményem
Anyád őrzi édes álmod, mint ahogy Te a világot.
 
|: l, l, m m r r m r d d r d t, t, d t,
l, l, s, s, l, l, t, d r r r r d d t, l, :|

Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat!
Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat!
 
m m m f m r d d d r m f r
m m m f m r d m r d d t, d

Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is, és örömében táncot lejt a lány.
Láj 23x
Gyászukat ünnepre fordítom, és nem búsulnak ezután.
|: Vidámmá teszem a szívüket, hogy örvendezzenek a bánatuk helyett. :|
 
|: l, di r m f m r l, r m f m r r s f m r s f m r m l s l :|
l l l s l tá d' l l l l l s l tá d' l
l tá tá s d' tá l s l f tá l s l s s l s f m r m f s l
l tá tá s d' tá l s l f tá l s l s s l s f m r

Énekelj az Úrnak új éneket! Énekelj az Úrnak egész Föld!
Énekelj az Úrnak új éneket! Énekelj az Úrnak egész Föld!
Énekelj az Úrnak! Áldjad nagy nevét! Hirdesd napról napra az Ő dicsőségét!
 
m s s s l s r s l s l l l l s s r f m
m s s s l s r s l s l l l l s s r r d
d' d' t t l m f f f l l l s d' d' t t l m f f r r d t, d

Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol feléd!
Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít feléd!
|: Én Uram, és Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd! :|
 
|: l, l, l, d t, l, si, m m m s f m r d t, d d d l, :|
l, l, l, d t, l, si, m m m s f m r d d d d r r d r m
l, l, l, d t, l, si, m m m s f m r d d d d r r d t, l,

Fivérem, Nap és nővérem, Hold
Oly ritkán látlak, hallom hangotok
Nyomaszt a sok gyötrelem és gond.
 
Fivérem, Szél és levegő ég
Nyisd ki szemem, hogy lássam ami szép
Körülölel a ragyogás, dicsfény.
 
Mert Isten műve minden teremtmény
Érzem jóságát és szívem újra él
 
Fivérem, Nap és nővérem, Hold
Most végre látlak, hallom hangotok
Megölelném az egész világot.
 
|: d m f s s l s f l s d' t l s m f f m r d
l, d r m (m) f m r d d :|
l t d' t s m f f s l s
l s f s m m f m r d r
d m f s s l s f l s d' t l s m f f m r d
l, d r m (m) f m r d d

Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluja, alleluja!
 
m r m f r d r m l, l, r m f s m
m l s f r s f m d t, d r t, l, t, d

Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem!
 
d d d t, t, t, d d r m m s r d t, l,

Isten szeret téged! 4x
Jézus szeret téged! 4x
Lélek szeret téged! 4x
 
|: |: d d m m s m l l l t d' l s l s f m
d d m m s m f m r d t, l, t, d m r m d :| :|

Itt vagyok végre, jó Uram, nehéz és hosszú volt utam,
szólnék hozzád, nem tudok, szememben látod, mit akarok!
 
Eljöttem hozzád, itt vagyok, szomjas és éhes vándorod!
Asztalodról adj ennem, s boldog lesz az életem!
 
||:Eljöttem hozzád, itt vagyok!:||
 
|: |: s m s l f s f m :|
s s f f ri ri f ri ri (ri) f f f f (f) s :|
||: s m s l f s f m :||

Jézus életem, erőm, békém. Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, te vagy az Úr. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz.
Már nincs mit félnem, mert bennem élsz.
 
d r m m m r d l, s, d r m m d d r
s, s, l, l, t, l, t, d d r r m m m l f r
r s m d d l, d t, d

Jézus, Te közénk eljöttél. Boldog, ki mindig Veled él.
Uram, hogy mindig Veled éljek, adj irgalmat sok nagy vétkemért!
Nehéz volt élni vétkeimben. Előtted állok bűnösen.
Nehéz most visszajöni hozzád. Kérlek, hogy kegyelmezz nekem!
Uram, Te szeretsz nagyon engem. Maradj, hát örökre velem!
Meghaltál értem a kereszten. Kérlek, hogy kegyelmezz nekem!
 
m m d r r r m d l, m m d s s s l m m m d r r r m d l, d l, (l,) d t, l, s, t, l, 3x

Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr.
Remélj, és bízz benne, jó az Úr.
 
d d r d t, l, t, t, d r r m
f s r m r d l, d t, t, l,

Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk! Jöjj tüzes Lélek, lobbantsd lángra szívünk!
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk! Jöjj tüzes Lélek, lobbantsd lángra szívünk!
Jöjj Atyánk lelke, hozz fényt nekünk! Küld el a mennyből Lelked nagy erejét!
 
R. |: Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk! Jöjj tüzes Lélek, lobbantsd lángra szívünk! :|
 
Jöjj életünkbe, hozz gyógyulást, Szívünk és a testünk égi kenetre vár!
 
R.
 
Örömteli Lélek, Egyház öröme, fakaszd fel szivünkből a Bárány üzenetét!
 
R.
 
Ismertesd meg vélünk Atyánk szeretetét, tárd fel előttünk Krisztus tekintetét!
 
R.
 
Mindent betöltő Fény, életvíz, Forrás, általad kiáltson a néped alleluját!
 
R.
 
Igaz tanú, Lélek, magaddal ragadsz, hirdessük a földön, hogy Jézus velünk maradt!
 
R.
 
|: |: |: |: |: |: m r m r m r t, m m m t, m fi s l s fi r r r r t, r m :|
t, r r t, t, r t, r m fi fi fi s s fi fi m m r m :| :| :| :| :|
|: m r m r m r t, m m m t, m fi s l s fi r r r r t, r m :|

Kenyered és borod táplál engem. Te gyógyítod szívem, hogyha fáj.
 
R. Maradj velem úgy kérlek Jézus! Maradj velem, Tied vagyok, s neked élek már.
 
Amíg veled járok én az úton, minden gondom messze, messze száll.
 
R.
 
Leborulva hálát adok Néked, ajkamról most hála dala száll.
 
R.
 
|: |: s s s s s f m r d d l, d r m f m r d r (l l s)
s s s s si si si l m m r d r d d r m r d l, d d :| :|

Kész az én szívem, ó Uram, néked zeng a dalom.
Elő hát hárfa, lant! Hadd keltsem fel a hajnalt!
|: Szent az Úr, jó az Úr. Hirdetem a népek között,
mert az Ő hűsége felhőkig ér. :|
 
Igazság, hatalom igéid minden egyes szava.
Szívemben rejtem el, soha el ne felejtsem!
|: Szent az Úr, jó az Úr. Hirdetem a népek között,
mert az Ő kegyelme az égig ér. :|
 
|: l, d m r m d d m r r r d r m l,
l, d m r m d d m s f m r m
|: m s l s l m l, m r r d r m l,
l, d m l, m r t, l, s, l, :| :|

Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen
Vezesd még egyszer győzelemre néped
Csaba királyfi csillag ösvényén.
 
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
 
d l, d r r d d l, d f f
d f s l l tá s f m f
d l, d r r d d l, d f f
d f s l l tá s f m f
l, l, l, r r f f m r l, l,
l, l, l, r r d r d tá, l,
d l, d r r d d l, d f f
d f s l l tá s f m f

Krisztus az Úr, erő s hatalom övé,
Bátran bízz Benne, hisz mondta:
"Ki újra kopog, annak ajtót nyitnak majd".
Alleluja, alleluja!
 
|: Alleluja, allelu, alleluja, alleluja, alleluja. :|
 
Küzdeni kell, napról napra elkísér
Szívünkben száz fényes óra.
Bízva ki él, annak öröm adatik.
Alleluja, alleluja!
 
|: Alleluja, allelu, alleluja, alleluja, alleluja. :|
 
|: |: |: m m f s m r d l, d r m f s f m f m r r
(r) m m f s m r d l, d r m f s f m f m r d :| :| :|

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum,
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.
 
m r d l, t, l, t, d s, s, s, l, l, t, d r r d r m
m r d l, f m r d s f m f m r d t, d

Minden, mi él csak téged hirdet.
Minden dicsér, mert mind a műved.
Azzal, hogy él, ezt zengi Néked:
Dicsérlek én, dicsérlek Téged.
 
Dicsér az ég, nap, hold és csillagok,
fény és sötét, nap, éj és hajnalok.
Dicsér a szél, felhő és hóvihar,
a víz, s a tűz megannyi tiszta dallal.
 
Dicsér a föld, dicséri szent Neved,
mint jó anyánk táplál, s ad eledelt.
Virág, gyümölcs, zöld fű, fa, hegyvidék,
tó és folyó, síkság és büszke bérc.
 
A nagy világ létével énekel,
szavunkra vár, hogy hangja dal legyen.
Zúgjuk tehát ég és föld énekét,
Zengjük velük: Nagy Isten áldott légy!
 
|: |: |: m m r m m m r m r d
m m r m m m r m r d
f f m f f f m f m r
s s l s s s s l s l s/t :| :| :|

Mint szarvas hűs vizek után
szívem eped, vágyik hozzád.
Lelkem repes az élő Úr felé!
Mikor jössz el, hogy elvigyél?
 
Könnyek között telt életem,
mert az Urat nem ismertem.
Szomjaztam én az igazság után,
nem tudtam, hogy Ő rég vár rám.
 
Szelíd hangja megragadott,
és felemelt, magához vont.
Kiválasztott, hogy meglássam arcát.
Ó Jézus jöjj, úgy várunk rád!
 
s, d r m r d l, s,
s, d t, d r m f r
r m f s s f m r d m
r d l, s, s, d t, d

Ne félj, ne aggódj! Ne sírj, ne bánkódj!
Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
Ne félj, ne aggódj! Ne sírj, ne bánkódj!
Elég Ő néked.
 
m m s f f r r f m m
l l l t t t t t d' d'
m m s f f r r f m m
l l t si l

Nem lesz egyedül a szívem többé, glóri, Alleluja!
Velem az én Uram mindörökké glóri, Alleluja!
Jézus, hajnalcsillag glóri, Alleluja!
Jézus, hajnalcsillag glóri, Alleluja!
 
l, r r r r r r r m r di m m f m r
l, r r r r r r r m r di m m f m r
l f l l s f m s s l s f
l f l l s f m s m f m r

Nézzétek az ég madarait,
nézzétek a rét virágait!
Csűrökbe sosem gyűjtenek,
Mennyei Atyánk gondozza őket.
 
Ki táplálja az ég madarait,
ki öltözteti a rét virágait,
jól tudja azt, hogy ezek kellenek,
Miért nyugtalan a szívetek?
 
m m m m m r d r m
r r r d r r r m r
f f f m m r r d
t, t, d t, l, t, t, d t, l,

Nézz, testvér, fel, az Úr van itt, lángoljon a szívünk,
közel van már üdvösségünk, jöjj el, Jézusunk, jöjj el Jézusunk.
 
Kerestem arcodat, Uram, lehajoltál énhozzám,
félelmek, bűnök téptek, de Te meggyógyítottál.
 
R. Nézz, testvér, fel, az Úr van itt, lángoljon a szívünk,
     közel van már üdvösségünk, jöjj el, Jézusunk, jöjj el Jézusunk.
 
Figyelme szeretőn kísér, meghallgatja az imám,
gyötrelmeimben vigaszt nyújt, ezért áldja őt a szám!
 
R.
 
Jöjjön, ki szomjas, és igyék, aki hisz, élni fog,
szívének rejtett mélyéből az élővíz felbuzog!
 
R.
 
m d r m d s s s l s m f l s
f f m f s m r d f m r d r f m r d d
s s s s s s s s s s d d r r m
s s s s s s (s) s s s d d r r d

Oly jó áldani az Urat, ujjongóan jó Istennek zengeni Zsoltárokat.
Már kora reggelen jóságát, és éjszakákon át hirdetem szüntelen nagy irgalmát.
Pengő hangszeren, lantokon, ujjongóan jó Istennek zengeni hálaszót.
Az öröm hangjai szóljanak. A gitár húrjain magasztalom ujjongva csodáidat.
Uram, jó voltál énhozzám. Életemben nagy dolgokat műveltél sok év során.
Sziklám, oltalmam te voltál. Oly irgalmasan jó, gondoskodó Istenem, égi Atyám.
Hála dicsőség nevednek, most és örökké az Égben, a Földön, Amen.
 
d d d t, d d t, d r r r d r r d r r m f f f m m 7x

Ő az Úr (, Ő az Úr), Ő az Úr (, Ő az Úr)! Meghalt értem a kereszten, Ő az Úr!
 
R. Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr (, Ő az Úr)!
 
Ő az Úr (, Ő az Úr), Ő az Úr (, Ő az Úr)! Feltámadott a halálból, Ő az Úr!
 
R.
 
Ő az Úr (, Ő az Úr), Ő az Úr (, Ő az Úr)! Betölt engem Szentlelkével, Ő az Úr!
 
R.
 
t, d r (l s s) m r d (s f m) d r m m m m m m r d r
d r m m m d d r m f f f f l, l, f m d m r d (s, s, d)

Ő az út, az élet, Ő a nagy ígéret,
Ő a kezdet és vég, benne a teljesség!
 
R. Alleluja, alleluja, alleluja, amen!
 
Ő a hű bizonyság, Ő a világosság,
Ő az örök bíró, Ő a közbenjáró!
 
R.
 
Ő Isten Báránya, királyok királya,
Ő az egy, a Fiú, Ő Jézus, a Krisztus!
 
R.
 
m ri m ri m s
r di r di r s
fi f fi f fi l
s fi s fi s t
t t d' t t t l l s s m m r r fi s

Szent Miklós a hulló hóban puttonyával körbejár.
Bekopogtat minden házba, minden szegényt megtalál.
 
R. Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó: röpíti szél, szánkó.
     Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét, nekünk adja jókedvét.
 
Ajándékát hátán hordja, szíve csupa szeretet.
Sose nézi: jó vagy, rossz vagy? Szeret minden gyereket.
 
R.
 
Ajándéka nem az arany, nem is hamis földi kincs.
Szeretetet, víg örömet, olyat hoz, mi nekünk nincs!
 
R.
 
Ezen a szép téli estén kövessük a példáját:
vidám, boldog nevetéssel ünnepeljük Mikulást.
 
R.
 
f, f, f, f, f, f, f, f, l, l, s, tá, l, s, f,
s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, l, s, l, t, d
d d m s d' l f f f r r r r r r f f d d f m
d d f f f s f f m r r r d tá, l, tá, d l, s, s, f,

Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram!
Az erős lelket újítsd meg bennem!
Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram!
Az erős lelket újítsd meg bennem!
Ne vess el engem a Te orcád elől!
Szent lelked ne vond meg tőlem!
Támogass az engedelmesség lelkével!
Szabadításod örömét add nekem!
 
|: d d d r t, s, l, t, l, l, s, l, s, s, d d d d t, t, d r d :|
f f f m r r d r m m m f f m r r d r m
f f f m r r d r m m r d d d d d d t, t, t, d r d

Te vagy az Út, az Igazság, Te vagy az élet.
Hozzád megyek, áldom neved, általad élek.
|: Megszabadítottál, kenyeret, s bort adtál,
tested és véred táplál, hűséged éltet. (Alleluja!) :|
 
m m m r r r r d l, l, l, l, s,
m m m r r r r d l, l, l, l, s,
|: f, f, f, f, l, l, s, s, s, d r m
m m m m m m r t, d r r d (d s, l, s,) :|

Tied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved.
Tied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved.
 
R. Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz,
     Veled senki nem ér fel, Veled senki nem ér fel.
 
Tied a dicsőség és imádás, felajánljuk a szívünket, így dicsérjük szent neved.
 
R.
 
|: |: r r r t, r t, t, r r t, t, r r d d t, t, l, l, t, d t, d r r :|
r s fi s fi s l s fi s s fi s l s fi s m m s s fi fi m r :|

Tüzed, Uram, Jézus, szítsd a szívembe! Lángja lobogjon elevenebben!
Ami vagyok, és mind ami az enyém, tartsd a kezedben, igazi helyén!
 
R. Életem kútja, örök örömem. Fény a sötétben, csak te vagy nekem.
     Hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a Te kezed.
 
Szorongat a Sátán, de Te velem vagy. Hű szabadító, aki el nem hagy.
Ennek a világnak fekete egén Lényed a csillag, sugarad a fény.
 
R.
 
Jön az örök Nap már, közeledik Ő, mennyei honba hazavinni jő.
Röpke pillanat míg tart a keserű. Jézus elém jön, örök a derű.
 
R.
 
|: |: |: l, t, d r m m f m f l m r r m d d t, l, t, d l, :|
l, l l l l s l s f m l, l l l l s l s f m
r r m d d r m f s m r r m d d t, l, t, d l, :| :|

Uram irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram irgalmazz!
Uram irgalmazz!
 
(|: m d r r m f r m f m r d t, :|
m d r t, t, m r d t, l,)
d r d t, l, t, d r t, d
m r d t, l, t, d r t, d
d r d t, l, t, d t, si, l,
(|: m d r r m f r m f m r d t, :|
m d r t, t, m r d t, l,)

Uram, már későre jár. A nap lassan véget ér.
Köszönöm mindazt, amit tettél, mindig segítettél.
 
R. |: Kezed legyen fejünk felett most és mindörökké, Amen. :|
 
Uram, (ha) ma is vétkeztem, bocsáss meg nekem.
Kérlek, hadd ajánljam fel egész életem!
 
R.
 
l l s f s f m m r r r d r m
l l l s s f f m m r r d d t, l,
R. |: l, l, t, t, d d t, l, d d r r r m
     l s f s f m r d t, l, :|
l l s s f f m r r d r m
l l s f f m m r r d t, l,

Zengd velünk, örökké jó az Úr, énekeld szeretetét!
Izrael háza is mondja hát, zengje hát nagy örömét!
 
R. Alleluja, alleluja, alleluja,
     Alleluja, alleluja, alleluja.
 
(Ha) Ő velünk ki lehet ellenünk? Rettegést nem ismerünk.
Jobb az Úr ereje énnekem, jobb is, mint az emberé.
 
R.
 
Ő az én szerető Istenem, Istenem, ki nem hagy el.
Benne én ujjongva járhatok, élhetek a tenyerén.
 
R.
 
m r d m r d s r r d d d r d r m
m r d m r d s r r m m l l si l t
|: l si l m s fi s r f d r m :|

Vissza