Borkóstoló_IV

"Tornyossy, Gabor" <Gabor.Tornyossy@hp.com>

Kedves érdeklődők, nem érdeklődők és ígérgetők...

Megtörtént 20-án a negyedik Borkóstoló. Ahonnan én láttam 
(de javítsatok ki) az egyik legjobb hangulatú találkozás zajlott 
le csütörtökön. Akiknek ez köszönhető: 
. a megjelenteknek (a létszám túllépte a 30 főt): 
lelkesedésük(-setek), és őszinte érdeklődésük(-setek) a 
fejleménynek iránt
. az előadóknak, mert komolyan vették(-tek) az eseményt.
. ahogy hallottam: a "hagyományoktól" eltérő bortipus, illetve 
maga az implementáció

Beck György bevezetőjét néhányan elmulasztották, pedig volt 
benne két olyan megjegyzés, amit utána még egy darabig 
tárgyaltunk... Remélem segített eloszlatni az esetleges 
kételyeket a VMS-HP párosról (de legalábbis vékonyodtak a 
felhők).

Az előadások közül mindenképpen ki kell emelni Maulis 
Ádámnak (ELTE)  a - találó fordítással még nem 
rendelkező - "security" témakörről szóló remeklését. Ez 
egyike annak a két-három témának, aminek jelentősége 
rohamosan nő (sőt: már régen gondolkoznunk kellene benne) és 
mégis alig ismerjük (s mindezt nyugodt szívvel tesszük?!). Még 
elfogadható szemléletünk sincs a dologról. Nos ezt a hiányt (a 
szemlélet megadását, az érdeklődés felkeltését) 
remélem pótolta ez a letisztult, jól felépített előadás. 
Pontosan ez volt az, amit szerettem volna már rég a VMS 
közösség elé tárni. Most Ádám révén ez sikerült! Azt 
hiszem a témát folytatni fogjuk.

Osztrovszki Levente (ÁÉB) egy rövid esettanulmányban mutatta be 
a Java környezet VMS-beli alkalmazását. (Sarkosan fogalmazva, hogy 
a 25 éves VMS nem áll ellent ennek a divatos irányzatnak sem!) A 
követett módszernek van egy momentuma, ami az egyik javasolt 
fejlesztési metódus: ez a környezet lehetővé teszi, hogy a 
fejlesztés egy olcsó, Intel alapú környezetben történjen, 
míg a kész termék egyszerűen átvihető az elvárt magas 
megbízhatóságú éles, ipari környezetbe, mondjuk egy VMS 
cluster-be. (Még egy megjegyzés: a Java VMS alatti performancia 
problémája  - ami jó kis visszatartó erőként beleette 
magát "köztudatba" - már a múltté.)

Tuba Zoltán előadása a DT technikák (katasztrófatűrő 
rendszerek) rejtelmeiről Tubustól megszokott szórakoztató 
módon felhívta a figyelmet arra, hogy legyen egy technikai 
megoldás bármennyire fejlett, bármilyen szépen hangzó - az 
emberi gondolkodás, értelem nem nélkülözhető. Ez üzenet 
lehetne a mindent automatizáltan megoldani akaró döntéshozók 
felé: a felelősség egy szelete mindig helyben marad. És ez nem a 
megoldás hiányossága.

Remélem Király Endre előadásából is kitűnt mennyire 
komolyan veszi a HP a VMS-t, hiszen pl. elképesztő sebességgel 
igyekszik az OpenView oltalmazó karjai alá vonni ezt az 
állandóan elárvuló operációsrendszert. (Ugye már a 
harmadik gazdinál van...)

Petró Ernő a szervizeszközökről mesélt (hiba, crash 
analizáló, konfiguráció lekérdező és nyilvántartó 
segédeszközökről). Ez is egy kicsit mostoha gyermek: a rendszer 
egységes kezeléséhez - mivel ezen eszközök nem a VMS 
részeként kerülnek ki - nekünk, a HP szervizeseinek, is 
egységes állásfoglalása, munkája szükséges. Átmeneti 
megoldás: akit érdekel, jelentkezzen, tájékoztatjuk, és 
egyeztetünk egy folytatható stratégiát: mit teszünk le, milyen 
adatok kellenek, hogyan legyen a további technikai kapcsolat.

Üde foltként Nagy Zoltántól (a HP oktatási felelősétől) 
megtudhattuk, hogy a VMS oktatás ismét visszakerült a céghez, de 
legalábbis szorosan felügyeli. Az itthagyott tájékoztatók 
részletes bontásban tárgyalják a tanfolyamokat, illetve az VMS 
ASE fokozat megszerzéséhez is adnak útmutatást. 

Magam a gyári VMS "roadmap" köré próbáltam rendezni a 
legfrisebb VMS eseményeket, híreket, jövőképet. Marvel 
performanciájától az Itanium booting.  A régen várt Netrain 
típusú hálózati failovertől a shadowing és a DRM 
bővülő funcionalitásáig...

Szokás szerint csúsztunk, mert továbbra sem lett volna jó 
vágni egyik mondanivalót sem, így most is maradtak ki tervezett 
témák, pl. az EVA storage és a virtualizálás, illetve ennek 
kapcsolata a VMS-sel (shadowing, ...).

Ha visszaerősítetek, elképzelhetőnek tartom, hogy tematikus 
(tehát nem átfogó), félnapos konferenciákat tartsunk a 
közeljövőben. Ezek részben a hiányos képzések 
pótlását szolgálnák - storage megoldások, cluster/DT 
"intelmek", ...- részben anti-konzervativ (azaz figyelemfelhívó, 
de kicsit technikaibb) előadások lennének a security-ről, 
WEB-esítésről, Java technológiáról. Persze VMS-re 
koncentrálva... Ezzel kapcsolatos ötleteiteket várom. Meg az angol 
nyelvű előadásokkal szembeni /melletti véleményeteket.

Köszönöm, hogy belevittetek ebbe a mostani Borkóstolóba!

_Torony_