HP_közvéleménykutatás

Fodor Zsuzsa <fodor31@freemail.hu>

Kedves Kollégák!

Elnézést, hogy nem VMS  problémával, hanem egy kicsit más tém
ával 
jelentkezek ismét. De nagyon fontosnak tartom, hogy minél többen 
vegyenek részt egy olyan felmérésben, ahol – többek között 
– állást 
lehet foglalni a VMS mellett. 

A HP felhasználók szervezete, az Interex – amely már magában fogl
alja 
a korábbi DECUS és Compaq felhasználói csoportokat is – világm
éretű, 
a HP-tól független, on-line közvéleménykutatást rendez 2003. 02
. 03. – 
2003. 04. 15. között. A felmérés célja a vélemények, javaslat
ok 
összegyűjtése. A HP nagy figyelmet fordít a kapott információra
: a 
felhasználók és a cég közötti viszonyra, a felhasználók 
elégedettségére és a különböző termékek és szolgáltat
ások iránti 
érdeklődésükre. Ugyanakkor a kérdőívet kitöltők száma, 
megoszlása 
megmutatja az Interex erejét, a szervezet munkáját támogatók sú
lyát 
is.

A felmérés a www.hpcustomersurvey.com címen található. A kérd
őívet 
kitöltők között összesen 5000$ pénzdíjat és egy iPAQ-ot sor
solnak ki.

Fodor Zsuzsa